Kalendarium Drukuj
 • XVII w. - wzmianka o ulicy żydowskiej "Judengasse", świadcząca o wcześniejszym osadnictwie żydowskim
 • 1698 – pierwszy dokument mówiący o osobie żydowskiego pochodzenia w Gliwicach
 • 1811-1812 – budowa pierwszej synagogi
 • 1812 – Edykt Emancypacyjny uznający Żydów za obywateli państwa pruskiego i zrównujący ich w prawach
 • 1815 – założenie pierwszego cmentarza żydowskiego (obecna ul. Na Piasku)
 • 1848 – Salomon Troplowitz, właściciel winiarni i hurtowni win węgierskich, zostaje pierwszym żydowskim radnym miasta Gliwice
 • 1858 – w Gliwicach mieszka 1880 Żydów, co stanowi 18,8% mieszkańców miasta
 • 1859-1861 – budowa nowej synagogi przy Wilhelmsplatz (obecnie Plac Inwalidów), projektu S. Lubowskiego i L. Troplowitza
 • 1900-1901 – budowa kościoła pw. Świętej Rodziny, ufundowanego przez rodzinę Huldschinsky
 • 1902-1903 – założenie drugiego cmentarza (przy ob. ul. Poniatowskiego) oraz budowa domu przedpogrzebowego według projektu Maxa Fleischera z Wiednia
 • 1911 – rozbudowa synagogi
 • 1924-1926 – budowa żydowskiego domu starców (ob. budynek I Komisariatu Policji przy ul. Kościelnej)
 • 1930 – odsłonięcie pomnika poświęconego żydowskim żołnierzom niemieckim poległym w I wojnie światowej
 • 1933 – dojście Hitlera do władzy; wygrana sprawa tzw. petycji Bernheima, której wynikiem jest ochrona m.in. mniejszości żydowskiej do lipca 1937 r.
 • lata 30.XX w. – emigracja ok. 1200 Żydów gliwickich do obu Ameryk, Afryki, innych państw Europy, Palestyny i na Daleki Wschód
 • 1938 – z 9 na 10 listopada – tzw. noc kryształowa: podpalenie i zniszczenie synagogi i wielu sklepów, aresztowanie mężczyzn żydowskich i wywiezienie do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie
 • 1942-1943 – deportacje Żydów gliwickich do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau
 • 1944 – styczeń 1945 – działalność w Gliwicach czterech fili obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau z więźniami z całej Europy
 • styczeń 1945 – Gliwice na trasie ewakuacji kilkunastu tysięcy więźniów z obozu Auschwitz w ramach tzw. „marszu śmierci”
 • 1945 – przybycie kilku tysięcy Żydów z Polski wschodniej i centralnej, z których część osiedliła się w Gliwicach i założyła nową gminę wyznaniową
 • 1967-1968 – emigracja znacznej części społeczności żydowskiej, głównie do krajów północnej i zachodniej Europy oraz Izraela
 • 2003 – odsłonięcie z inicjatywy przedwojennych mieszkańców Gliwic oraz Forum Dialogu Między Narodami tablicy upamiętniającej synagogę
 • 2005 – zorganizowanie przez Muzeum w Gliwicach dużej, przeglądowej wystawy „Żydzi gliwiccy”, której towarzyszył katalog oraz międzynarodowa konferencja naukowa
 • 2006 – wydanie materiałów pokonferencyjnych pt. „Żydzi gliwiccy”
 • 2008 – powstanie Stowarzyszenia na Rzecz Dziedzictwa Żydowskiego w Gliwicach „Pamięć – Zikaron”
 • 2008 – przekazanie przez gminę żydowską władzom miasta zniszczonego domu przedpogrzebowego przy ul. Poniatowskiego, celem jego rewitalizacji