Public Relations

  • W ramach potrzeb pomożemy stworzyć profesjonalne Biuro Prasowe (określimy potrzeby Twojej firmy, przeszkolimy pracowników, przygotujemy ich do pracy)
  • Przeprowadzimy audyt komunikacyjny wewnętrzny i zewnętrzny - dowiemy się co, kto, kiedy, jak o Tobie mówi i jakich używa narzędzi do przekazywania swoich komunikatów
  • Sformułujemy długo, średnio i krótkookresowe cele działań PR – określimy Twoje potrzeby komunikacyjne
  • Dobierzemy grupy docelowe, do których kierować będziemy komunikaty – powiemy Ci kogo i kiedy warto informować o tym co robisz
  • Określimy jakich narzędzi należy użyć, aby komunikacja przebiegała skutecznie – pamiętaj, że PR to nie tylko konferencje i komunikaty prasowe
  • Sformułujemy główne przesłania Twojej komunikacji
  • Doradzimy Ci jak mierzyć efekty komunikowania
  • Zaopiekujemy się Twoją firmą – od przygotowania materiałów informacyjnych do ich wydrukowania, zapewnimy bieżącą obsługę medialną i właściwe relacje z mediami
  • I wiele, wiele innych działań …